Tel. 8-60043942El. paštas: sekmeta@gmail.com

2012 m., 2014 m., 2015m. 2016m. Visagino miesto modernizavimas